•  ประวัติการก่อตั้ง  •

          •  บริการของเรา  •

               •  ผลงาน  •

             •  ติดต่อเรา  •

 

TEL. 02-877-1684-5
FAX. 02-877-1912
e-mail  

ncp.badan@hotmail.com

 

 

 

 

 

            

ประวัติการก่อตั้งบริษัท

              บริษัท เอ็น.ซี.พี ดีพเว็ลล์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด   ตั้งอยู่เลขที่ 8/39 ม.4 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ      ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540  บริหารงาน  โดยทีมงานที่มีคุณภาพ  และประสบการณ์กว่า 30 ปี      โดยให้การบริการเกี่ยวกับขุดเจาะ - ซ่อมแซม - ตรวจเช็คบ่อน้ำบาดาล    จำหน่าย
เครื่องสูบ มอเตอร์ - ปั้มน้ำบาดาล   และติดตั้งแท็งค์เหล็กทรงแชมเปญ     รวมทั้ง
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบ่อน้ำบาดาลที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน    โดยยึดถือหลักการทำงาน
ด้วยความซื่อสัตย์  มีจรรยาบรรณ   คุณภาพมาตราฐาน   ตรงต่อเวลา   ราคาย่อม
เยาว์        จึงทำใ้ห้บริษัท เอ็น.ซี.พี ดีพเว็ลล์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  มีลูกค้า
มาใช้บริการมากมาย มีทั้งลูกค้าเก่าและใหม่    โดยการบอกต่อกัน

             ถึงปัจจุบันจะมีผู้ใช้น้ำบาดาลลดลง     แต่บริษัท เอ็น.ซี.พี ดีพเว็ลล์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด      ก็ยังมีลูกค้าเก่าและใหม่มาใช้บริการของบริษัท ฯ     อย่าง
ต่อเนื่อง