ผลงานการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

       

         •  ประวัติการก่อตั้ง  •

          •  บริการของเรา  •

               •  ผลงาน  •

             •  ติดต่อเรา  •

 


TEL. 02-877-1684-5
FAX. 02-877-1912
e-mail  

ncp.badan@hotmail.com

 

 

 

 

         ชื่อบริษัท
สถานที่
1.   บมจ. ยูนิคอร์ด 1 จ.สมุทรสาคร
2.   บมจ. ยูนิคอร์ด 2 จ.สมุทรสาคร
3.   บจก. มารีนโกลด์ โปรดักส์ จ.สมุทรสาคร
4.   บจก. สินชัยห้องเย็น และในเครือ จ.สมุทรสาคร
5.   บจก. เกาะสมุทรโฟรเซ่นฟู้ดส์ และในเครือ จ.สมุทรสาคร
6.   บจก. ดี.พี.ซีฟู้ดส์ จ.สมุทรสาคร
7.   บจก. มหาชัยเมืองทองบ้านและที่ดิน จ.สมุทรสาคร
8.   บจก. ดีแลนด์กรุ๊ป จ.สมุทรสาคร
9.   บมจ. จีเอฟพีที จ.สมุทรปราการ
10. บมจ. ไทยอกริฟู้ดส์ จ.สมุทรปราการ
11. บมจ. ไทยลักซ์ อินเตอร์ไพรส์ จ.เพชรบุรี
12. บจก. ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง (CPAC) จ.นครปฐม
13. บจก. เมตตาอาหารเจ จ.นครปฐม
14. บจก. บางกอก อินเตอร์ฟู้ดส์ จ.นครปฐม