•  ประวัติการก่อตั้ง  •

          •  บริการของเรา  •

               •  ผลงาน  •

             •  ติดต่อเรา  •

 

TEL. 02-877-1684-5
FAX. 02-877-1912  

e-mail  
ncp.badan@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการของเรา


1. รับขุด - เจาะบ่อน้ำบาดาล
2. ยื่นขออนุญาตขุด - เจาะ  และใช้น้ำบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
3. ทำประวัติบ่อ ชั้นดิน ชั้นทราย และชั้นหินให้หลังทำการขุดเจาะเสร็จ
4. รับตรวจเช็ค - ซ่อมบ่อน่ำบาดาล
5. เป่า - ล้าง - พัฒนา - ทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล
6. รับอุด - กลบบ่อน้ำบาดาล
7. จำหน่าย - ติดตั้งเครื่องสูบ มอเตอร์ - ปั้มน้ำบาดาลและอุปกรณ์  
    ระบบ Submersible   Pump

8. รับติดตั้ง - ย้าย  แท็งค์เหล็กทรงแชมเปญ
9. รับติดตั้งมิเตอร์วัดน้ำบาดาล

 

บริการรับขุด - เจาะบ่อน้ำบาดาล

                                         

        - ขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยระบบ Direct Rotary และระบบ
          Down The Hole
        - ทำประวัติบ่อ ชั้นดิน ชั้นทราย ชั้นหิน  หลังทำการขุดเจาะเสร็จ
        - ยื่นขออนุญาตขุดเจาะ    และใช้น้ำบาดาลจากกรมทรัพยากร
          น้ำบาดาล

 

 

บริการซ่อม - ตรวจเช็คบ่อน้ำบาดาล

        หลังจากสร้างบ่อน้ำบาดาล    และใช้น้ำบาดาลไปได้ระยะเวลา
สัก 2 ปีคุณภาพของน้ำอาจจะเปลี่ยนแปลง    อันเนื่องจากการใช้งาน หรือบริเวณรอบข้างอาจจะมีบ่อบาดาลที่ชำรุด หรือทรุดโทรม  จึงควร
มีการตรวจเช็ค - พัฒนาคุณภาพน้ำบาดาล   ด้วยทีมงานช่างซ่อมบำรุง
ที่มีประการณ์กว่า 30 ปี     ด้วยเครื่ิองมือที่ทันสมัย     บริการรวดเร็ว
ซื่อสัตย์    มีคุณภาพมาตรฐาน    ราคาย่อมเยาว์        ดังได้แก่
        - บริการตรวจเช็ค - ซ่อมบ่อน้ำบาดาล
        - บริการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบาดาล ระบบ Submersible Pump
        - บริการเป่า - ล้าง - พํฒนาบ่อน้ำบาดาล
        - บริการอุด - กลบ - ยกเลิกบ่อบาดาลที่ชำรุด หรือ เลิกใช้
        - บริการติดตั้งมิเตอร์วัดน้ำบาดาล

 

 

จำหน่าย เครื่องสูบมอเตอร์ - ปั้มน้ำบาดาล
(Submersible Pump)  และอุปกรณ์อะหลั่ยซ่อม

                

 

กลับขึ้นด้านบน

บริการติดตั้ง - ย้าย แท็งค์เหล็กทรงแชมเปญ

           ด้วยการออกแบบคำนวณโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ  และควบคุม
การผลิตตามมาตรฐานทุกขั้นตอน

 

ลักษณะรูปแบบบ่อน้ำบาดาลที่สมบูรณ์

 

กลับขึ้นด้านบน